STEMIsFun.com

eCommerce Aggregator for DIY Kits

App (Mobile)
Jerusalem

About this Side Project

יצירת פלטפורמה שתחבר מספר פלטפורמות מכירה למסך אדמין אחד: AMAZON, eBay, Jumia , Aliexpress , and more היעד למכירה הינו B2C , כאשר הפלטפורה אמורה לאפשר להשתמש בכסף דיגיטלי הקיים באתרים אלו לשם רכישת מוצרים עם תוכן לימודי . דבר שייתן בשאיפה ערך לערכות "העשה זו בעצמך" שהם רוכשים שם. החומרים קיימים, נדרשת בעיקר אפיון של הפלטפורמה והתכנות שלה לכדי אב טיפוס. תהליכים נדרשים עבור מחשב וסלולרי, אפיון בשיטת LEAN, עיצוב מסכים מינימליסטי ברמה מאוד גבוהה,תכנות המסכים, העלאת התכנים והרצה (בדגש על JUMIA והתוכנית האוירו חלל שלנו - של "המדען הצעיר"). כמו גם תהליך פיבוט ושיפור.
OWNER
Dov yoselis
DATE ADDED
September 18, 2019
STAGE
Idea - Seeking Partners
USE
Commercial
INTERESTS